Mēs mīlam efektivitāti

Mobilie skeneri

Online režīms.

Online režīms tiek nodrošināts izmantojot WIFI vai mobilo interneta tīklu.
Mobilo skeneru sistēma nodrošina online katalogu informāciju. Atšķirībā no offline skeneriem, pēc liela preču daudzuma atlases jums nebūs jādodas pārskaitīt visas preces, ja kaut vienu svītru kodu noliktavas sistēma neatpazīs.

Skaitīšanas lapas.

Skaitīšanas lapas tiek izmatotas, kad tiek saskaitīts zināms preču daudzums un no tā tiek veidots Noliktavas sistēmas dokuments. Šādā veidā iespējams salasīt preces un no tām izveidot pārdošanas rēķinu, iepirkšanas rēķinu, iekšējās kustības dokumentu un pievienot invetrizācijā atrastajām precēm.

Pārbaudes lapa.

Pārbaudes lapas tiek izmantotas gadījumos, kad ir jāpārbauda vai jāatlasa preces pēc konkrēta noliktavas dokumenta. Tipiski piemēri ir – pārbaudīt, vai faktiski ir saņemtas preces, kas norādītas piegādātāja rēķinā, vai arī preču atlase izniegšanai pēc konkrētā klienta rēķina. Norakstīšanas akta ģenerācija vai dokumenta labošana, ja gadījumā nav atrastas visas preces.

Offline režīms.

Mobilo skeneru sistēmā ir iebūvēta SQL datu bāze, kas ļauj turpināt darbu arī izejot no tīkla pārklājuma.