Mēs mīlam efektivitāti

Noliktava

Ienākošie un izejošie rēķini.

Rēķina rindiņu ātrā ievade, izvēloties vairākus produktus vai produktus skanējot ar svītrukodu skeneri. Rēķinus ērti var nosūtīt elektroniski no Advantage uz e-pastu.

Cenu un atlaižu sistēma.

Elastīgs cenu lapu un atlaižu sistēmu mehānisms, kas ļauj lietot plašu cenošanas un atlaižu poltiku. Akciju vadība.

Iekšējās kustības dokumenti.

Dokuments preču pārvietošanai noliktavā. Automatizētā iekšējo pasutījumu vadība automātiskai veikalu atlikumu nodrošināšanai.

Inventarizācijas.

Process pilnu un daļēju invetrizāciju veikšanai.

Ražošana.

Tiek nodrošināts komplektējošas ražošanas procesa atbalsts Advantage.

Dokumentu grāmatojumi.

Tiek nodrošināts divu uzskaites veidu atbalsts Advantage: gan veicot pastāvīgas noliktavas krājumu vērtību izmaiņas finansu grāmatvedībā, gan periodiski veicot izmaiņas. Finanšu grāmatvedība grāmatojumus dokumentiem Advatage veido automātiski.

Klientu pasūtījumi.

Advantage ļauj veikt klientu pasūtījumu uzskaiti, rezervējot preces noliktavā, kā arī nodrošinot automatizētu rindu preču saņemšanai. Tiek nodrošināts daļēju piegāžu mehānisms.

Piegādātāju pasūtījumi.

Ļauj atsekot plānotajām preču piegādēm. Nodrošina detalizētāku informāciju kvalitatīvākiem iepirkšanas lēmumiem.

Automātiskie rēķini.

Advantage nodrošina automātisko rēķinu veidošanu un izsūtīšanu noteiktos laika periodos. Īpaši noderīgi pakalpojumu sniedzējiem.

Uzskaite pa partijām un unikālām vienībām.

Uzskaite pa partijām noderīga pārtikas un zāļu tirgotājiem, savukārt uzskaite pa unikālām vienībām noderīga elektronikas un auto tirgotājiem.

Svītru kodi.

Advantage nodrošina ērtu svītru kodu uzlīmju drukāšanas procesu, piemēram, visām dokumentā norādītajām precēm.

Apmaksas nosacījumi.

Advantage nodrošina plašus apmaksas nosacījumus, kā piemēram, maksāšana pa daļām vai maksāšanas saistību pāreja uz citu partneri.

Preču aprakstīšana.

Advantage ir iespējama aprakstošas informācijas lauku pievienošana konkrētām preču grupām, piemēram, apavi var tikt aprakstīti atšķirībā no citām preču grupām, norādot krāsu un izmēru.

Pieskaitāmas izmaksas.

Advantage nodrošina pieskaitāmo izmaksu sadalīšanu pa pašizmaksām proporcionāli summai vai svaram. Pieskaitāmās izmaksas ir iespējams norādīt arī pēc iepirkumu rēķinu ievadīšanas.

Iepakojumi.

Sistēmā tiek nodrošināta iepakojumu uzskaite. Iepērkot šie komplekti automātiski tiek uzskaitīti pēc komplekta sastāvdaļām. Savukārt pārdot ir iespējams šādas preces gan kā komplektus, gan atsevišķi pa sastāvdaļām.

Muitas noliktavas.

Advantage ir nodrošināts atbalsts importa un eksporta dokumentu veidošanai, kā arī muitas noliktavu uzskaitei, ja preces glabājas muitas noliktavā.

Servisu uzskaite.

Servisu uzskaite auto, moto, elektonikas preču servisa uzskaitei.

Saistītie uzņēmumi.

Situācijā ar vairākiem saistītiem uzņēmumiem ir ērta iespēja nodrošināt kopējo katalogu funkcionalitāti (piemēram – preces, klienti u.t.t.) kur pastāv kopējā daļa un katram uzņēmumam specifiskā daļa, būtiski samazinot preču kartiņu ievadīšanas laiku. Šajā gadījumā pārdodot preces no viena uzņēmuma uz otru, dokumenti otrā uzņēmumā veidojas automātiski.